گروه های آموزشی آموزش و پرورش شهرستان البرز
جهت دريافت فايل بارم بندي كليه دروس سه پايه متوسطه اول كليك كنيد.

بارم بندي

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 12:28  توسط صالحی  | 

راهنماي تهيه و تدوين فعاليت هاي مكمل آموزشي

ابتدا چند تعريف :

فوق برنامه : فعالیت های که زير نظر و حمایت مدرسـه انجـام می گیرند بدون اینکه دربرنامه درسی منظورشده باشد

فعالیت مکمل : فعالیتی است که بر مبنای محتوای دروس یک موضوع درسی نظیر فارسی علوم تجربی تعلیمات دینی و..... طراحی می شود 

 فعالیت فوق برنامه درسی : فعالیتی است که برای حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یاد گیرنده و به منظور تجربه در فضای آزاد ودر عین حال مرتبط با موضوع درسی طراحی می شود که دامنه آن از مدرسه تا بیرون مدرسه است که الزاما معلم طراحی نمی کند .  

 فعالیت های فوق برنامه :  به مجموعه فعالیت های تکمیـلی اطـلاق می گردد که در طول و عرض برنامه درسی با هدف تقویت و غنی سازی یاد گیری و تکمیل و تعمیق اهداف برنامه درسی صورت می پذیرد و دامنه آن از داخل کلاس تا خارج از کلاس را در بر می گیرد .

این فعالیت ها به دو دسته زیر تقسیم می شود :

1- فعالیت های مکمل متصل : به کلیه فعالیتها و راهبردهایی اطـلاق  می شود که در راستای تحقق همه جانبه اهداف مواد درسی وایجاد فرصتهای لازم برای انتقال دانش نظری به مسائل زندگی وتمرین مهارتها با محوریت معلم طراحی واجرا می گردد .

2- فعالیت مکمل منفصل : به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که با هدف پا سخگویی به نیاز های محلی و منطقه ای و شناسایی و پرورش استعداد های خاص با شرکت داوطلبانه فراگیران انجام می پذیرد و در برنامه هفتگی مدارس ساعات خاصی برای آن پبش بینی نشده است.

الف- ویژگیهای فعالیتهای مکمل متصل :

o        در طول برنامه درسی هستند.

o        هم جهت و هم سو با محتوای برنامه درسی می باشند.

o        زمان بندی این گونه فعالیت ها واقع بینانه است.

o        همه دانش آموزان در تولید وانتخاب فعالیت سهیم هستند.

o        در خلال برنامه های درسی اتفاق می افتد.

o        منجر به تعمیق یادگیری و توسعه آن از مدرسه به جامعه می شوند.

o        این برنامه ها بیشتر ابعاد نگرشی و مهارتی برنامه درسی را مورد توجه قرار می دهند.

o        در راستای خوشایند کردن برنامه ها و ساعات زندگی ومدرسه ای می باشند.

o        تاکید بر آموزش غیر مستقیم ( ابعاد نگرش ومهارتی برنامه درسی ) دارند.

o        موجب تقویت نقش مداخله گری موثر معلم در طراحی برنامه درسی می شوند.

 

ب- ویژگی های فعالیتهای مکمل منفصل :

·         در عرض برنامه درسی هستند.

·         در راستای تحقق اهداف محلی منطقه ای و جهانی می باشند.

·         تکمیل کننده برنامه های درسی هستند ( برنامه های درسی را کامل می کنند)

·         زمان بندی این گونه فعالیت ها واقع بینانه است.

·         تاکید بر داشتن اختیار و اراده در انتخاب و شرکت این گونه فعالیت ها از طرف دانش آموزان.

·         بر اساس نیاز های فردی دانش آموزان و توجه به استعداد های خاص آنها طراحی می شوند.

·         ملاک طراحی وتدوین اطلاعات بدست آمده از نیاز سنجی های بعمل آمده است.

·         این گونه فعالیتها تحقق آن بخش از اهداف دوره تحصیلی که برنامه درسی به آن توجهی نکرده است.

·         این فعالیت ها ترویج و اشاعه فرهنگ و آداب و رسوم بومی و حفظ میراث فرهنگی جوامع ملی را به دنبال خواهد داشت .

·         تمام عوامل اثر گذار در مدرسه می توانند در تولید مکمل های منفصل نقش بسیار داشته باشند.

اهداف تهیه فعالیت های مکمل و فوق برنامه

1- درونی سازی وتعمیق مفاهیم یاد گیری و کاربرد آن در زندگی واقعی و روزمره

2- غنی سازی برنامه درسی با تاکید بر اهداف محلی و منطقه ای و جهانی

3- به سازی و روز آمد کردن فرایند یاد دهی و یادگیری

4- بستر سازی جهت توجه به تفاوت های فردی  دانش آموزان و پرورش استعداد های خاص آنان

5- ایجاد  و زمینه به منظور توسعه مهارت های زندگی

رویکردهای حاکم بر تهیه این برنامه ها

1- تمرکز زدایی مدرسه محوری

2- تلفیق و درهم تنیدگی آموزش و پرورش

3- تقویت نقش برنامه ریزی معلم

4- توسعه مهارتهای زندگی

مراحل تهیه و تدوین فعالیتهای مکمل

الف- تعیین مفاهیم اصلی درس یا مسئله مرتبط به هر درس                                 

ب- مشخص کردن سطوح حیطه های یاد گیری                    

ج- مشخص کردن هدف                                              

د- انتخاب روش ( روشهای ) متناسب با مفاهیم و اهداف درس                                                       

ه- اجرای روش ( روشهای ) مناسب در تهیه  وتولید فعالیتهای مکمل و اساس مفاهیم و اهداف درس

 مصادیق عملیاتی فعالیتهای مبتنی بر نیاز های محلی منطقه ای  و استعداد های خاص

 1- صنایع دستی محلی از قبیل سفالگری بافندگی و ......

2- کشاورزی یا باغداری وچگونگی توسعه وترویج آن و محصولات موجود درمنطقه و ..

3- دامداری و آشنایی با انواع و اقسام احشام و .........

4- صنایع بسته بندی

5- صنایع تولیدی و تبدیلی

6- آشنایی با جنگل و صنایع چوب در مناطق مختلف کشور

7- معماری و مشاغل مرتبط با آن

8- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موجود در منطقه

9- مراکز بهداشت درمان و بیمارستانها و در مانگاها

10- معادن و شیوه های استخراج

11- سدها و مراکز تولید انرژی

12- صادرات و واردات و بنادر کشور و بسیاری از مراکزی که در مناطق مختلف وجود دارد و ...

ب- با استفاده ار فعالیتهای مبتنی بر استعدادهای خاص مصادیق زیر جهت کار پیشنهاد می شود : 

1- قرائت قرآن                                          10- صنایع دستی                                           19- تهیه گزارش ( گزارش نویسی)           

2- داستان نویسی                                       11- موسیقی                                             20- مصاحبه با افراد             

3- قصه نویسی                                          12- انواع ورزشها                                       21- تهیه سرود وشعر             

4- نمایشنامه نویسی                                      13- بازی های محلی                                     22- وا گذاری پروژه به دانش آموزان       

5- اجرای نمایش و تئاتر                               14- خلاصه نویسی                                        23- کار دستی وساخت وسایل                   

6- نقاشی                                               15- خاطره نویسی                                        24- تهیه آلبوم عکس                   

7 - طراحی                                              16- مقاله و تحقیق علمی                                 25- بازدید علمی و فرهنگی   

8- گرافیک                                            17- اجرای پانتومیم                                        26-  خوشنویسی      

9- کاریکاتور                                          18- روزنامه دیواری                                     27- طنز 

                                                                                    گروه آموزشي متوسطه

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 11:30  توسط صالحی  |